Trần Tân

Mr Trần Tân

Anh Trần Văn Tân là Chuyên gia về quản trị nhân sự, đã có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, hành chính.

Anh Tân đã từng nhiều năm giữ chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự tại các Tập đoàn, Công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ như: EuP Group, BHL Corp, KLF Global – FLC Group, Bệnh viện Hà Thành, HiPT Group.

Anh Tân hiện đang là chuyên gia hàng đầu tư vấn cho khách hàng về tài cấu trúc Doanh nghiệp, Văn Hóa Doanh nghiệp. Ngoài ra anh Tân cũng tham gia nhiều dự án đào tạo cho các Học viện về quản lý.

Bằng cấp:

  • Cử nhân quản trị nhân lực
  • Chứng chỉ chuyên gia: BSC, CPA.
  • Chứng chỉ Giám đốc đốc Nhân sự.

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *