Đánh giá hiệu suất làm việc (KPI)

KPI, trong tiếng Anh gọi là “Key Performance Indicator” là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau. Ví dụ khi đánh giá sự hiệu quả của toàn bộ máy móc vận hành thì một trong những chỉ số KPI có thể áp dụng là khối lượng sử dụng thực tế chia cho khối lượng sử dụng theo lí thuyết của một chiếc máy.

KPI định hình một tập hợp những giá trị mà nó đánh giá. Những tập hợp giá trị mà là đầu vào của một hệ thống được gọi là Có hai cách tính KPI đó là định tính và định lượng.

  • Giá trị định tính dựa trên hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm nhận, sở thích hoặc ý kiến cá nhân và được biểu thị qua dạng số hoặc văn bản để diễn giải những chỉ số này.
  • Giá trị định lượng không có ảnh hưởng bởi cảm nhận, đánh giá hoặc diễn giải của cá nhân dược biểu hiện qua con số khách quan và được so sánh với một tiêu chí đã qui định trước đó.

Áp dụng chỉ số KPI

Để áp dụng chỉ số KPI trước hết phải định hình quá trình vận hành trong công ty nào sẽ được nghiên cứu. Quá trình vận hành đã được định hình sẽ được chia ra thành nhiều bộ phận nhỏ. Từng bộ phận nhỏ sẽ được xem xét như một công đoạn của công việc cô lập. Từ đó sẽ dễ dàng định hình chỉ số cho từng công đoạn của công việc.

Phạm vi trong đó chỉ số được đánh giá, sẽ được định nghĩa trong khi công đoạn của công việc được xác định và định nghĩa của KPI cũng được đưa ra dựa trên công đoạn của công việc. Từ đó những chỉ số sẽ rất cụ thể và cả quá trình sản xuất sẽ được đảm bảo bao phủ.

Khi các chỉ số KPI đã được định nghĩa, bước tiếp theo là áp dụng công cụ giám sát KPI. Từ đó có thể thấy được cả một cái nhìn tổng thể về toàn bộ quá trình.

Trong thực tiễn Áp dụng KPI của các tổ chức, đa phần các Doanh nghiệp chỉ quan tâm đến câu chuyện sử dụng KPI để kiểm soát nhân viên, kiểm soát người lao động và cần có một công cụ để đánh giá quá trình làm việc.

Điều này có thể đúng trong một số trường hợp hoặc giải quyết tức thời các vấn đề trong giai đoạn ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu Nhà quản lý không nắm rõ được quá trình xây dựng từ : Mục tiêu, kế hoạch thực hiện, chiến thuật có thể đạt được kế hoạch và đánh giá điều chỉnh kết quả thực hiện thì sẽ KPI sẽ không mang lại kết quả như mong muốn, thậm chí trong một số trường hợp nó còn mang lại sự nặng nề, chậm chạp cho bộ máy của Tổ chức.

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *