Nói về WRAP

WRAP

Wrap Được Hình Thành Ngoài Sự Mong Đợi Để Sáng Lập Ra 1 Tổ Chức Khách Quan Và Độc Lập Nhằm Giúp Những Nhà Máy May Mặc Và Giày Da Trên Thế Giới Xác Định Rằng Họ Đang Hoạt Động Theo Việc Tuân Thủ Luật Địa Phương Và Những Tiêu Chuẩn Được Công Nhận Quốc Tế Về Đạo Đức Nơi Làm Việc. Truy Nguyên Đến Nguồn Gốc Của Chúng Tôi Là Giữa Những Năm 1990 Khi Các Báo Cáo Nói Về Việc Công Xưởng Bóc Lột Công Nhân Tàn Tệ Ở Những Số Đông Nhà Máy May Mặc Khắp Thế Giới, Bao Gồm Làm Việc Quá Giờ, Điều Kiện Làm Việc Không An Toàn, Và Nhiều Quyền Lợi Hợp Pháp Của Công Nhân Bị Khước Từ. Nhận Thức Được Điều Đó Như Là 1 Kịch Bản (Scenario) Có Thể Gây Nguy Hại Cho Ngành Công Nghiệp May Mặc Nói Chung, Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất May Mặc Mỹ (Bây Giờ Là Hiệp Hội Giày Da Và May Mặc Mỹ) Đã Có Sự Chuyển Dịch Phối Hợp Đáp Ứng Với Ngành Công Nghiệp Cho Vân Đề Này. Một Lực Lượng Đặc Biẹt Được Hình Thành Và Nhận Được Các Nguồn (Innput) Khác Nhau Từ Các Cổ Đông, Bao Gồm Các Nhãn Hàng, Nhà Cung Cấp, Các Tổ Chức Phi Chính Phủ, Giới Học Viên, Và Các Văn Phòng Chính Phủ. Dựa Vào Các Phát Hiện, Lực Lượng Đặc Biẹt Đã Đề Nghị Thành Lập Một Tổ Chức Thứ Ba Độc Lập Không Bị Ảnh Hưởng Của Chính Phủ Hay Đoàn Thể, Cái Mà Có Thể Nhận Ravà Giảm Thiểu Sự Lan Rộng Của Việc Công Xưởng Bóc Lột Công Nhân Tàn Tệ Trên Toàn Thế Giới. Hội Đồng Quản Trị Đầu Tiên Được Đặt Tên Vào Năm 1999 Và Wrap Chính Thức Được Hợp Nhất Vào Năm 2000. Nhận Thức Được Sự Đáng Tin Cậy Của Chương Trình Dựa Vào Sự Khách Quan, Wrap Là Một Đặc Biệt Tổ Chức Độc Lập – Cả Về Tài Chính Và Về Quản Trị – Của Ngành Công Nghiệp Dệt May. Điều Này Bắt Đầu Với Việc Bổ Sung Hội Đồng Quản Trị Độc Lập. Mặc Dù Ngành Công Nghiệp Dệt May Được Đại Diện Hội Đồng Để Cung Cấp Quan Điểm Và Cái Nhìn Sâu Sắc, Bởi Hiến Chương Của Đại Đa Số Hội Đồng Bao Gồm Các Cá Nhân Không Liên Kết Với Ngành, Hơn Nữa Về Cấu Trúc, Wrap Không Được Thiết Lập Như 1 Tổ Chức Thành Viên (Song, Mặc Dù Không Nhận Được Thu Nhập Từ Phí, Hay Những Trợ Cấp Từ Thành Viên Hay Chính Phủ, Wrap Có Tài Chính Vững Chãi, Với Doanh Thu Được Tạo Ra Hoàn Toàn Qua Lệ Phí Đăng Ký Và Doanh Thu Đào Tạo) Ngày Nay, Wrap Đã Phát Triển Trở Thành Tổ Chức Dẫn Đầu Toàn Cầu Trong Lĩnh Vực Tuân Thủ Xã Hội Và Là Đối Tác Chuỗi Cung Ứng Độc Lập Được Tin Cậy Cho Hàng Tá Công Ty Toàn Thế Giới. Mô Hình Cơ Sở Toàn Diện Đã Được Cấu Tạo Cho Chương Trình Chứng Nhận Tuân Thủ Xã Hội Độc Lập Lớn Nhất Thế Giới Cho Ngành Công Nghiệp Dệt May (Căn Cứ Vào 2010 Unido, Wrap Là Tiêu Chuẩn Công Việc Cho Bạn, Wrap Là “Tiêu Chuẩn Thường Được Trích Dẫn” Cho Chứng Nhận Tuan Thủ Xã Hội Trong Lĩnh Vực Dệt May). Chỉ Tính Riêng Trong Năm 2013, Hơn 2,300 Nhà Máy Từ 50 Quốc Gia Đã Tham Gia Wrap, Và Hiện Tại Có Khoảng 1,900 Nhà Máy Được Chứng Nhận Wrap, Được Tìm Thấy Trên Khắp Thế Giới, Có Hơn 1,65 Triệu Lao Động.

Nguồn: wrapcompliance

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *