Tư vấn cơ cấu tổ chức – doanh nghiệp

CƠ CẤU THEO TRỰC TUYẾN .

Cơ cấu theo thực tuyến là một mô hình tổ chức quản lý, trong đó nhà quản trị ra quyết định và soát xét trực tiếp đối với cấp dưới và ngược lại, mỗi người cấp dưới chỉ nhận sự điều hành và chịu trách nhiệm trước một người lãnh đạo trực tiếp cấp trên .

CƠ CẤU THEO CHƯC NĂNG .

Cơ cấu theo chức năng là loại hình cơ cấu tổ chức trong đó từng chức năng quản lý được tách riêng do một bộ phân một cơ quan đảm nhận .Cơ cấu này có đặc điểm là những nhân viên chức năng phải là người am hiểu chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ trong phạm vi quản lý của mình

CƠ CẤU MA TRẬN .

Cơ cấu ma trận là kiểu cơ cấu quản lý hiệu quả ,hiện đại .Cơ cấu này được xây dựng bằng cách kết hợp cơ cấu trực tuyến và chương trình – mục tiêu .Việc quản lý theo từng lĩnh vực hoạt động của tổ chức :Nghiên cứu khoa học ,khảo sát ,thiết kế ,sản xuất ,cung ứng …được xây dựng phù hợp với cơ cấu trực tuyến .Việc quản lý các chương trình được tổ chức phù hợp với cơ cấu chương trình – mục tiêu .Trong cơ cấu này ,cac cán bộ quản trị theo chức năng và theo sản phẩm đều có vị thế ngang nhau .Họ chịu trách nhiệm báo cáo cho cùng một cấp lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định thuộc lĩnh vực mà họ phụ trách .

Vậy đối với Chủ Doanh nghiệp nên lựa chọn mô hình tổ chức nào cho mình để vừa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh, đạt tốc độ phát triển tốt nhất, mặt khác giảm chi phí về nhân sự, phát huy được yếu tố năng lực của bộ máy. Ngoài ra việc xây dựng một cơ cấu tổ chức tốt sẽ giúp Nhà quản lý kiểm soát được hoạt động của Bộ máy bên dưới mình, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

HRVN tự hào có đội ngũ Chuyên gia từng nhiều năm lăn lộn tại các Doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt nam, chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ các chủ doanh nghiệp đối mặt với bài toán học búa trong xây dựng cơ cấu tổ chức cho Doanh nghiệp.

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *