Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp 2020

Để khoản chi phí tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, đi lại, công tác … cho người lao động là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì cần quy định cụ thể ĐIỀU KIỆN HƯỞNG và MỨC ĐƯỢC HƯỞNG tại Quy chế lương thưởng của Doanh nghiệp.

Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ đề cập đến các nội dung sau đây:

– Lương chính

– Lương đóng bảo hiểm xã hội

– Lương thử việc

– Lương khoán

– Cách tính lương

– Lương thời gian

– Phụ cấp

– Trợ cấp

– Các khoản phúc lợi khác

– Cơ sở tính lương

– Hạn trả lương

– Tiền lương làm thêm giờ

– Công tác phí

– Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

– Chế độ xét tăng lương

– Thủ tục xét nâng lương

– Mức nâng của mỗi bậc lương

– Thưởng thâm niên

– Thưởng Tết Âm lịch

– Thưởng ngày Quốc khánh, Tết Dương lịch, Ngày Chiến thắng, Quốc tế Lao động

– Thưởng đạt doanh thu.

mau 2020

Hình ảnh: Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp 2020

Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi mua bảo hiểm nhân thọ, Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chỉ nghỉ mát, chỉ hỗ trợ điều trị; chỉ hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chỉ hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chỉ hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động.

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *