Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi – Triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN:

“Trở thành Biểu tượng niềm tin của Người lao động và Doanh nghiệp về tìm kiếm cơ hội việc làm, cung ứng nhân lực và giải pháp Quản lý Doanh nghiệp tại thị trường Việt nam”

SỨ MỆNH:

HRVN cam kết sẽ mang đến những cơ hội việc làm tốt nhất, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng và giải pháp quản trị nhân lực tối ưu cho Người lao động và Doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 “Trở thành Biểu tượng niềm tin của người lao động và Doanh nghiệp về tìm kiếm cơ hội việc làm, Cung ứng nhân lực và giải pháp Quản lý Doanh nghiệp tại thị trường Việt nam”

ĐẠO ĐỨC:

Hành động theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, tôn trọng chuẩn mực xã hội.

SÁNG TẠO:

HRVN hiểu rằng không sáng tạo sẽ tụt lùi, phát triển bằng cách đổi mới mình hàng ngày.

TRUNG THỰC:

Trung thực, liêm chính trong ứng xử và các giao dịch.

TÔN TRỌNG:

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đối tác, tôn trọng công ty.

TUÂN THỦ:

Tuân thủ các trong nội bộ, cam kết với đối tác và tuân thủ pháp luật.

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

HRVN mong muốn trở thành niềm tin của người lao động và doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng nhân lực và giải pháp quản trị Doanh nghiệp, với định hướng SÁNG TẠO VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ là thước đo của HRVN. HRVN cam kết sẽ trở thành đối tác tin cậy của khách hàng.

 

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *